Відділення

Училище - навчальний заклад І рівня акредитації і готує молодших спеціалістів на денній та заочній формі навчання за спеціальностями: